Pravidlá pre Cookies

Pravidlá pre Cookies

Partner in Pet Food SK s.r.o.

Posledná úprava: 25. mája 2018

 

  1. Partner in Pet Food SK s.r.o. (sídlo: 930 21 Dunajský Klátov 141; IČO: 46 333 037; e-mail: info@ppfeurope.com; Tel: +421 31 559 13 65) („Spoločnosť") používa cookies v niektorých oblastiach prevital.eu. Cookies sú súbory, ktoré ukladajú informácie o internetovom prehliadači užívateľov. Tieto pravidlá pre Cookie („Pravidlá") obsahujú informácie o používaní cookies.  

  2. Cookies napríklad umožňujú stránke rozpoznať užívateľa, ak už stránku predtým navštívil, alebo pomáhajú určiť, ktorá časť stránky je najobľúbenejšia, ktoré časti užívatelia navštevujú a ako dlho na nich zostávajú. Vďaka analýze tohto typu informácií môže Spoločnosť prispôsobiť stránku potrebám užívateľov a dokáže im tak poskytovať rozmanitejšie užívateľské skúsenosti. Pomocou cookies dokáže Spoločnosť tiež zabezpečiť, že informácie, ktoré sa zobrazia pri ďalšej návšteve užívateľa, splnia jeho očakávania.

  3. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne upraviť tieto Pravidlá s účinnosťou od takejto úpravy, a to s ohľadom na obmedzenia určené zákonmi a v prípade potreby s predchádzajúcim upozornením uchádzačov. Spoločnosť môže upravovať tieto Pravidlá najmä vtedy, keď si to vyžadujú zmeny v zákonoch, postupy orgánu zodpovedného za dohľad nad ochranou údajov, obchodné potreby alebo potreby zamestnancov resp. akékoľvek novo zistené ohrozenie bezpečnosti. Spoločnosť môže na žiadosť zaslať kópiu najnovšej aktualizovanej verzie týchto Pravidiel. 

  4. Užívatelia môžu nakonfigurovať svoj internetový prehliadač tak, aby prijímal všetky cookies, odmietal všetky cookies alebo upozorňoval užívateľa vtedy, keď sa do jeho počítača cookies odošle. Každý prehliadač je iný, takže užívateľom môže pomôcť zmeniť nastavenie cookies v „Help" menu v ich prehliadači. Viac informácií o povahe cookies a o tom, ako ich vypnúť, sa nachádza na stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/. Stránka prevital.eu je vytvorená tak, aby spolupracovala s cookies, takže ich vypnutie môže ovplyvniť použiteľnosť stránky a užívateľ ju pravdepodobne nebude môcť plne využiť.

  5. Možnosti menu pre riadenie cookies pre najčastejšie používané prehliadače:

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Google Analytics poskytuje ďalšie možnosti, ako sa odhlásiť zo služieb Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

  1. V nižšie uvedenej tabuľke poskytuje Spoločnosť zoznam cookies, ktoré používa. Okrem toho dokáže Spoločnosť tiež technicky zistiť, či používateľ predtým súhlasil s týmito Pravidlami.

PPF weboldal:

 

Názov súboru cookie

Typ

Prečo je pre webovú stránku nutný a aké funkcie ponúka používateľovi?

 

Aké údaje sú dostupné?

Životnosť

CAKEPHP

Súbor cookie používaný Spoločnosťou (súbor cookie prvej strany).

Cieľom súboru cookie je identifikovať používateľa. Spoločnosť ukladá jazyk vybraný používateľmi a čas strávený na webe Spoločnosti. Spoločnosť nezaznamenáva, ktoré iné webové stránky používateľ navštívi.

 

Počas používania stránok používateľom (relácia). Súbory cookie nakonfigurované pre tento účel sú automaticky odstránené zatvorením webovej stránky.

_gat_UA-#

Súbor cookie používaný poskytovateľom služieb spoločnosti (súbor cookie tretej strany).

Súbor cookie umožňuje počítať návštevy a zdroje prevádzky na webových stránkach s cieľom merania a zlepšenia výkonnosti webových stránok pomocou služby Google Analytics. Ďalšie informácie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

1 minúta

_ga

Súbor cookie používaný poskytovateľom služieb spoločnosti (súbor cookie tretej strany).

Používaný na odlíšenie používateľov.

2 roky

_gid

Súbor cookie používaný poskytovateľom služieb spoločnosti (súbor cookie tretej strany).

Používaný na odlíšenie používateľov.

24 hodín

_gat

Súbor cookie používaný poskytovateľom služieb spoločnosti (súbor cookie tretej strany).

Používa sa na utlmenie počtu požiadaviek. Ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom systému Google Tag Manager, bude mať tento súbor cookie názov _dc_gtm_.

1 minúta

AMP_TOKEN

Súbor cookie používaný poskytovateľom služieb spoločnosti (súbor cookie tretej strany).

Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie identifikátora Client ID zo služby AMP Client ID. Iné možné hodnoty indikujú opustenie, prebiehajúcu požiadavku alebo chybu získania identifikátora Client ID zo služby AMP Client ID.

30 sekúnd až 1 rok

_gac_

Súbor cookie používaný poskytovateľom služieb spoločnosti (súbor cookie tretej strany).

Obsahuje informácie týkajúce sa kampane pre používateľa. Ak ste prepojili svoje účty Google Analytics a AdWords, tagy konverzie webových stránok AdWords budú tento súbor cookie čítať, dokiaľ zo stránok neodídete. Zistiť viac.

90 dní

 

PreVital weboldal:

 

Názov súboru cookie

Typ

Prečo je pre webovú stránku nutný a aké funkcie ponúka používateľovi?

 

Aké údaje sú dostupné?

Životnosť

PHPSESSID

HTTP

Nutné súbory cookie pomáhajú v tom, aby webové stránky boli použiteľné povolením základných funkcií, ako je navigácia na stránke a prístup do zabezpečených oblastí webu. Stránky nemôžu bez týchto súborov cookie fungovať správne.

 

Relácia

_ga

HTTP

Štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť interakciu návštevníkov s webovými stránkami tým, že anonymne zhromažďujú a reportujú informácie.

 

2 roky

_gid

HTTP

Štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť interakciu návštevníkov s webovými stránkami tým, že anonymne zhromažďujú a reportujú informácie.

 

Relácia

_gat

HTTP

Štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť interakciu návštevníkov s webovými stránkami tým, že anonymne zhromažďujú a reportujú informácie.

 

Relácia

collect

Pixel

Štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť interakciu návštevníkov s webovými stránkami tým, že anonymne zhromažďujú a reportujú informácie.

 

Relácia

ads/user-lists/#

HTTP

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na internetových stránkach. Cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré sú pre daného používateľa relevantné a zaujímavé, a teda hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 

Relácia

IDE

HTTP

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na internetových stránkach. Cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré sú pre daného používateľa relevantné a zaujímavé, a teda hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 

1 rok

NID

HTTP

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na internetových stránkach. Cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré sú pre daného používateľa relevantné a zaujímavé, a teda hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

6 mesiacov

test_cookie

HTTP

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na internetových stránkach. Cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré sú pre daného používateľa relevantné a zaujímavé, a teda hodnotnejšie pro vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 

Relácia

lng

HTTP

Neklasifikované súbory cookie sú také súbory cookie, ktoré momentálne klasifikujeme spolu s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookie.

 

29 dní