Rady

8 důvodů, proč vaše kočka mňouká více než normálně

Nemůžeme mluvit, kočky obecně vyjadřují své emoce prostřednictvím gest, a přestože většina z nich je snadno srozumitelná, mohou být chvíle, kdy je obtížné je interpretovat.

8 důvodů, proč vaše kočka mňouká více než normálně

Totéž platí pro mňoukání, protože tam je mnoho věcí, které by tím vás mazlíček chtěl říct.

V tomto článku shrnujeme osm z nich.

 

1. Vaše kočka chce pozornost

Mňoukáním, se snaží vaše kočka nejčastěji í říct, že se nudí nebo by si chtěla hrát. Jakkoli to může být těžké, odborníci si myslí, že nejlepší věc, kterou je třeba udělat, je to ignorovat. Samozřejmě je nesmírně důležité věnovat každý den dostatek času na to, abyste byli s domácím mazlíčkem; koneckonců mluvíme o rodinném příslušníkovi. Je však rozumné hrát si s vaší kočkou, když je klidná. Tímto způsobem se mazlíček rychle naučí, že pokud si nebude pozornost vynucovat, bude to pro ni snazší.

2. Nemoc

Jak bylo uvedeno výše, mňoukání je jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků pro kočky.  Kočky jsou odborníky na skrývání svých nemocí. Avšak nepřetržitá nebo mizející chuť k jídlu může být varovným signálem, že něco není v pořádku.

Časté mňoukání může naznačovat problémy se štítnou žlázou, ledvinami, nebo nástup jiných onemocnění. Pokud si všimnete, že vaše kočka má známky chování, které nejsou v normálu, vždy navštivte vašeho veterináře.

3. Hlad

Je důležité, aby vaše kočka dostávala jídlo denně, pokud je to možné v pravidelnou hodinu. Na jedné straně je to dobré pro vašeho domácího mazlíčka a na druhé straně nebudete mít obavy, že jste svou kočku nenakrmila. Kočky se občas tváří, že jim jejich porce nechutná, občas naopak mají stále hlad. Není na škodu, jim občas nabídnout porci navíc, ale dejte pozor abyste své zvíře zbytečně nepřekrmovali a nezpůsobili tak jeho obezitu.

4. Stres

I když jsou kočky s největší pravděpodobností méně ve stresu než jejich majitelé, mohou mít občas k němu důvod. Přesun do nového domova, změna v domě nebo příchod nového mazlíčka do rodiny mohou snadno sloužit k narušení jejich rutiny a přirozeně to vede ke stresu. Pokud vaše kočka v této době začne vice mňoukat je pravděpodobné, že jsou změny pro ni těžké. Nezapomínejte, že v této době potřebuje váš mazlíček vice pozornosti, aby se lépe přizpůsobil nové situaci.

 

 

 

 

5. Vaše kočka je naštvaná

Samozřejmě, že to nikdy není účelné, ale přesto je možné občas kočku obtěžovat. V nejlepším případě na to reaguje mňoukáním, v tom nejhorším na vás zasyčí, případně ukáže drápy

 

6. Zmatenost způsobená stářím

Stejně jako v případě lidí, kočky také zjišťují, že stárnutím postupně ztrácí smysly. Zrak, čich a pohyblivost je u starších koček stále menší a je to pro ně samozřejmě znepokojující. Jedním z důvodů nadměrného mňoukání může být i tato zmatenost. 

 

7. Mrouskání

Když se kočka mrouská, může se snadno stát velmi hlučnou. Je to proto, že chce přivábit partnera. Pokud si tedy nejste jistí, že zvládnete vrh koťat a vše, co k tomu patří, nechte raději svou kočku vykastrovat. Kastrace je komplexní věc, o které jsme psali již v dřívějším článku.

 

8. Vaše kočka Vám chce poděkovat

Jsou chvíle, kdy je to tak jednoduché. Mňoukající kočka někdy říká jen: "Díky!"

Zpět k radám